تزیین وسایل منزل و تغییر دکوراسیون روح تازه‌ای به خانه شما می‌بخشد. با این درپوش شیشه‌ای که در سه اندازه متفاوت هستند، ویترین منزلتان را تغییر دهید. همچنین با این درپوش با پایه چوبی و درب شیشه‌ای می‌توانید ظروف عطیقه ، شمع و یا گل های مصنوعی را در آن قرار دهید و خانه‌تان را زیبا‌تر کنید.