قاب عکس های رزین حس طرح های قدیمی و خاطرات گذشته را زنده می کنند. این قاب عکس ها با طرح های سبک قدیمی یادآور خاطرات خوب هستند. 

این مدل قاب عکس امکان نصب روی دیوار و قراردادن روی میز را دارد.

برای مشاهده تصاویر بیشتر و خرید آنلاین به سایت www.chineh.com مراجعه کنید